תנאי שימוש וביצוע רכישת מוצרים באתר

תנאי שימוש וביצוע רכישת מוצרים באתר

האתר  papiertlv.com(להלן: "האתר"), המופעל על-ידי חברת פאפייר בע"מ, חברה פרטית בערבון מוגבל המאוגדת במדינת ישראל, ח.פ. 514786128 (להלן: "החברה" או "פאפייר"), מאפשר לגולשים באתר (להלן: "המשתמשים") להירשם באתר כלקוח פאפייר ולבצע באמצעות האתר הזמנה לרכישה של מוצרי החברה המוצגים באתר (להלן: "המוצרים"/"המוצר") וכן, מאפשר להירשם כלקוח למועדון החברים פאפייר ("מועדון פאפייר") ובהתאם לתקנון חברים פאפייר.

לבירורים ושאלות הנכם מוזמנים לפנות אלינו לשירות לקוחות פאפייר בטלפון: 03-6964583 או בדואר אלקטרוני: info@papiertlv.com

הכותרות נועדו להתמצאות ולשם נוחות ואין בהן כדי לשמש לפירוש התנאים.

בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ו/או רבים במשתמע.

כללי

 1. כניסה, גלישה וכל שימוש באתר על-ידי המשתמש, לרבות הרשמה של המשתמש כלקוח באמצעות הקמת חשבון לקוח, ו/או ביצוע הזמנה באתר לרכישה של מוצר כלקוח פרטי שלא לצורך מסחרי/סיטונאי ("לקוח") ו/או ביצוע הרשמה למועדון פאפייר כחבר מועדון פאפייר ("חבר פאפייר"), מהווים הסכמה שלך, המשתמש או הלקוח, לתנאיי שימוש אלה ולהוראות בקשר לביצוע רכישת מוצרים באתר, ובכפוף ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן ביחד: "התנאים").
 2. התנאים חלים בכל שימוש באתר כאמור לעיל, וכיוון שהתנאים מהווים הסכם משפטי בינך, המשתמש או הלקוח, לבין החברה, יש לקרוא ולהבין את התנאים היטב, לרבות מדיניות פרטיות, ובהצטרפות למועדון פאפייר יש לפנות לתקנון מועדון פאפייר בקישור זה.
 3. הפרטים הנמסרים לחברה באתר נשמרים בהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים ועל המשתמש לקרוא אותם לפני שימוש באתר.
 4. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים לבין המופיע באתר, יחולו הוראות התנאים.
 5. האתר מיועד לביצוע הזמנה לרכישה של מוצרים כצרכן פרטי בלבד, וחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר לצורכי מסחר ו/או לרכישה סיטונאית. משתמש המעוניין בהתקשרות עם החברה כגוף מסחרי, לצרכים מסחריים או לרכישה בכמות סיטונאית, נדרש לפנות אל החברה אשר תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בדבר התקשרות מסוג זה עם החברה.
 6. המשתמש מצהיר בפני החברה על כשרות לבצע פעולות משפטיות מחייבות וכי כלקוח המבצע הזמנה לרכישה של מוצרים, הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי, וכי כל שימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד.
 7. רישומי המחשב של החברה בקשר לכל שימוש או פעולה של המשתמש או הלקוח באתר מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים ותקנון מועדות פאפייר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי ורשאית לעשות זאת ללא הודעה מראש או התראה מוקדמת.
 9. הדין הישראלי חל על התנאים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של התנאים כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 10. משתמש או לקוח שלא מסכים לתנאים, אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש ויש לצאת ממנו.

ביצוע הזמנות לרכישה של מוצרים באתר – הקמת חשבון לקוח

 1. להלן התנאים לביצוע של הזמנה לרכישה של מוצר באתר:
  • בפעם הראשונה, על המשתמש להקים "חשבון לקוח" ולהשלים תהליך רישום כלקוח על-ידי מילוי הפרטים של המשתמש בשדות המיועדים לכך בטופס המצוי בכפתור "הרשמה". בפעמים הבאות, ביצוע הזמנה נעשה לאחר התחברות לחשבון הלקוח הקיים של המשתמש.  
  • המשתמש נדרש לוודא שהפרטים הנמסרים בעת הקמת חשבון לקוח, ובכל ביצוע הזמנה לרכישה של מוצרים, הם פרטים שלמים ומדויקים. זאת, כדי למנוע תקלות, עיכובים או טעויות בהזמנה או המשלוח, שכן החברה לא תישא בכל אחריות לנזק או הוצאה שייגרמו בשל כך, לרבות תשלום דמי משלוח וטיפול אשר יחולו על הלקוח.
  • במקרה של חוסר במלאי של מוצר בהזמנה, החברה תשלח על כך הודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני שנמסר על-ידי המשתמש. החברה תהא רשאית להציע מוצר חלופי ו/או להציע ללקוח להמתין למועד חידוש מלאי של המוצר, ואם ההצעה החלופית תאושר, פרטי ההזמנה יעודכנו בהתאם. לקוח שאינו מעוניין בהצעה החלופית, רשאי לבטל את עסקת הרכישה לפי הוראות החוק וכמפורט להלן.
  • תשלום עבור הזמנה לרכישה של מוצרים באתר מבוצע באמצעות שירות סליקהPayPal® בלבד ובאחריותה, בהתאם לתנאי ההתקשרות של הלקוח עימה.  
  • יחד עם זאת, לקוח המעוניין לבצע את התשלום עבור ההזמנה לרכישה של מוצרים באמצעות כרטיס אשראי, מוזמן ליצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה בשעות הפעילות בטלפון: 03-6964583 ולשלם באמצעות כרטיס אשראי.
  • המחירים של המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין וזאת בלבד, ואינם כוללים דמי משלוח.
  • אישור הזמנה על-ידי הלקוח, והזנת פרטי תשלום מהווה הסכמה לפרטי ההזמנה אשר תועבר לחברה ועם קליטתה, תשלח החברה אישור קליטה של ההזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני. אישור הקליטה מהחברה עדיין אינו מהווה אישור של הזמנה ופרטיה, אלא מלמד על קליטה טכנית של ההזמנה לרכישה של המוצרים טרם בדיקה על-ידי החברה.
  • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת ובכל מקרה, המחיר התקף ביחס למוצר בהזמנה הוא המחיר המפורסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. לכן, במקרה של עדכון מחירים באתר לפני השלמת תהליך ההזמנה, החיוב בגין המוצר יהיה לפי המחיר המעודכן בעת השלמת ההזמנה.
  • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ורשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, וזאת ללא הודעה מוקדמת על כך, לרבות תנאי החברות, ההטבות ואופן פעילות מועדון פאפייר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. לקוח רשאי לבטל ההזמנה לרכישה של מוצרים ("העסקה") בכל אחד מהמקרים להלן ובהתאם להוראות החלות בעניין ביטול עסקה בחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו (להלן: "החוק").
  • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר אליך יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזר לך התשלום ששילמת בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
  • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצר(ים) שנרכשו לחברה יינתן זיכוי כספי מלא לאחר קבלת המוצרים בחברה (בניכוי עלות משלוח).
 2. ניתן להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 7 ימים מיום קבלתו. יחד עם זאת, מוצרים שנמכרו בהנחה או במבצע ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם ללא אפשרות להחזר כספי, אך תינתן אפשרות החלפה למוצר אחר או לזיכוי לרכישה באתר ובכפוף להוראות החוק.
 3. ביטול עסקה ואישור זיכוי יינתן בכפוף לצירוף חשבונית עבור העסקה והתוויות על המוצר ואריזתו כפי שנשלח על-ידי החברה ובתנאי שהמוצר נמסר בחזרה לחברה ללא שימוש או פגם או נזק. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר ותהא רשאית לא לאשר זיכוי (בין אם זיכוי כספי, שובר זיכוי וכו') במקרה שהמוצר המוחזר אינו עומד בדרישות אלה.
 4. החזרה של המוצר תתבצע על-ידי הלקוח במשלוח לכתובת: שד' דוד המלך 1, תל-אביב ועלות המשלוח תחול על הלקוח.
 5. זיכוי כספי בגין ביטול עסקה כדין יועבר לכרטיס האשראי באמצעותו בוצע אישור ההזמנה לרכישה של המוצרים ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת PayPal® (או לפי מדיניות חברת האשראי, במקרה של תשלום בכרטיס אשראי באמצעות שירות הלקוחות הטלפוני של החברה).
 6. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בעבורם תמורה כספית מלאה, כגון הטבות, מתנות, או בגין מחיר המלא של המוצר שנמכר בהנחה או במבצע.

אספקת מוצרים ומשלוחים

 1. אספקה ומועדי המשלוח כפופים למלאי קיים ולמועדי האספקה כמצויין באתר בעת ביצוע ההזמנה באתר ובדרך כלל, בכפוף למלאי קיים, החברה אורזת ומוציאה הזמנה למשלוח תוך 5 ימי עסקים שאינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד וימי שבתון, השבתה במשק וכו'.
 2. אספקת המוצרים להזמנות מישראל ומחו"ל לאחר השלמת תהליך ההזמנה והתשלום כפי שפורט לעיל מבוצעת באמצעות דואר רשום (דואר ישראל), בתוך 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ואישור העסקה ע"י חברת האשראי בעסקה טלפונית או ממועד אישור PayPal®לביצוע העסקה.
 3. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעיכובים לרבות עיכוב במשלוח בשל אילוצי דואר ישראל או חברת המשלוחים ו/או אילוצים שאינם בשליטת החברה, לרבות מגפת הקורונה, ובמקרה כזה, לא תהא ללקוח כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
 4. אספקת המוצרים מוגבלת לאזורים ולמדינות כמופיע באתר ולכן, לא תחול על החברה חובה לספק משלוח הזמנה לרכישה שהוזן בו יעד שמחוץ לאזור החלוקה, אם כי, החברה רשאית, אך אינה מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה ובתיאום טלפוני מראש בלבד.

מועדון פאפייר

 1. פאפייר מציעה למשתמשים הרשומים באתר באמצעות חשבון לקוח להירשם כחבר פאפייר למועדון לקוחות פאפייר הנהנים מהטבות המיועדות לחברי פאפייר ובהתאם לתקנון מועדון חברים פאפייר המצוי בקישור זה .

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג בקשר עם האתר והמוצרים או זכויות הנובעות מהם, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, עיצובים, פטנטים, הסימנים והשמות המשמשים את החברה והאתר, בין אם נרשמו או טרם נרשמו או הוגשו לרישום, האלמנטים החזותיים באתר ועיצובו, התוכן ובסיס הנתונים, המוצרים, עיצוב המוצרים, אופן תיאור המוצרים לרבות, התמונות, הסרטונים, הגרפיקה, אייקונים, הטקסטים וכו', וכן, קוד המחשב של האתר, הסודות המסחריים של החברה, שם המתחם של האתר, וכל זכות הקשורה באתר ובהפעלתו ("הזכויות"), הן זכויות קנייניות בבעלות החברה.
 2. חל איסור מוחלט על המשתמש לפגוע בזכויות החברה, לעשות שימוש בלתי מורשה בזכויות, להפר או לפגוע בזכויות, ובכלל זה, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לפרסם, לשווק ולתרגם מידע המופיע באתר ו/או ליצור לקט, אוסף או מאגר הכולל את התכנים באתר ו/או לעשות כל שימוש שאינו מורשה בזכויות החברה או שהינו בניגוד לחוק.
 3. האתר עשוי לכלול קישוריות (links) והפניות דיגיטליות אל מחוץ לאתר, למשל לאתרי אינטרנט ופלטפורמות המצויים בבעלות או בשליטה של צד ג' ("קישורים"). הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים ובלי שיהיה בכך כדי להוות המלצה, עידוד, תמיכה או חסות לפעילות, המידע, התוכן או אופן השימוש באתרים של צדדי ג' אליהם הקישורים מפנים את המשתמש.  
 4. החברה לא תישא באחריות כלשהי מכל סוג בקשר לשימוש באתרים של צדדי ג' אליהם מפנים הקישורים את המשתמש, לרבות נזק מכל סוג שהוא, לרבות בדבר אי תקינותם של הקישורים ו/או האתרים של צדדי ג' אליהם מפנים הקישורים את המשתמש.
 5. החברה רשאית, לשנות, לתקן, להסיר, להוסיף, לערוך, להשהות או לחסום קישורים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
 6. חל איסור מוחלט לבצע פעולות מניפולציה כלשהי באתר, בכלל זה אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ואין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אחריות

 1. החברה (או מי מטעמה) לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או ללקוח או לצד שלישי אחר, כתוצאה משימוש באתר שלא על פי התנאים, לרבות בקשר להרשמה באתר, ביצוע הזמנה לרכישה של מוצרים באתר וכו' - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה או הרכישה הספציפית.
 2. המידע המוצג באתר בקשר למוצרים, כולל התמונות המשמשות להמחשה של המוצרים, מוצג במאמץ כי יהיה מדויק, נכון ומעודכן ככל הניתן, אולם, יתכנו מצבים של אי דיוק, למשל בתמונות, בצבעים, בפרטי תיאור המוצר, או עיכוב בעדכון פרטים באתר בקשר למוצרים וכו' והחברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו כתוצאה מאי דיוק או אי התאמה, חוסר במלאי, עיכוב בעדכון האתר, סיום מבצע וכו'.
 3. החברה תהיה זכאית לא לאשר את הזמנה לרכישה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים כדלקמן:
  • מסירת מידע או פרטים שגויים או מטעים באופן מכוון.
  • ביצוע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.
  • שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כל מדינה אחרת או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • הפרה של התנאים, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  • קיומו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • חסימה או הגבלה של כרטיס האשראי המשמש לביצוע הזמנות באתר.
  • פגיעה או הפרה של מדיניות הפרטיות ו/או זכויות קניין רוחני של החברה.

 

מדיניות פרטיות

 1. לפאפייר חשוב לשמור על הפרטיות של הגולשים באתר, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. מדיניות הפרטיות מסבירה איזה שימוש נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
 2. כדי לרכוש מוצר באתר, הנך מתבקש לספק פרטים אישיים לצורך ביצוע העסקה, כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון ("הפרטים האישיים"). הפרטים האישיים נועדו לאפשר לחברה לספק את המוצרים או השירותים המוצעים באתר, ו/או לאפשר מימוש הטבות חברי מועדון פאפייר, כגון תאריך יומולדת לפיו ניתן לממש הטבת יומולדת.
 3. מסירת הפרטים האישיים באתר, בטופס ההרשמה לאתר ובעת ביצוע הזמנה באתר נעשית בהתאם להסכמתך וברצון חופשי.
 4. כמו כן, בעת שימוש באתר, נתונים טכניים שונים נאספים במערכות החברה אשר יאוחסנו ועשויים לשמש לשם זיהוי משתמש או לקוח, תפעול עגלת קניות, ניתוח פעילות האתר והשימוש בפרסומות באתר, ניתוח סטטיסטי וכו'. פרטים אלה עשויים לכלול נתונים כגון: מידע על המחשב שלכם, כתובת ה-IP שלכם, מיקום גיאוגרפי, הדפדפן וגרסתו, ומערכת ההפעלה וכן, מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, אורך הביקור, מקור הגישה לאתר, ומעברים בתוך האתר ועמודיו, cookies ("המידע").
 5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 6. התשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי מבוצע באמצעות שירות PayPal®הפועלת לפי תקנים קפדניים החלים על ביצוע התשלום עבור העסקה בכרטיס אשראי באמצעות שירות PayPal®.
 7. לחלופין, אם התשלום מבוצע טלפונית באמצעות שרות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-6964583 פרטי כרטיס האשראי משמשים לחיוב העסקה בלבד ואינם נאגרים במחשביה.
 8. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחות. החברה תהא רשאית לשלוח אליך, באמצעות חשבונך באתר או באמצעות דואר אלקטרוני, עדכונים, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדבר בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אלא אם תודיע בכתב כי אינך מעוניין בכך.
 9. החברה עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 10. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 11. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או מאי תקינותו או נזק למחשבך או מידע המאוחסן במחשבך או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי לבין אם הנזק אינו צפוי והנך מצהיר בזאת כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר או בשירותים. 
 12. משתמש באתר מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו האישית וסיכונו הבלעדי. החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או נטול טעויות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע שיספקו באמצעות האתר.