Skyline Tel Aviv

₪25.00₪69.00

קולקצית Skyline Tel Aviv
הקולקציה החדשה שלנו עם קו הרקיע הבלתי נשכח של העיר הלבנה,
כוללת מחברות ובלוק ממו בגווני לבן, שחור וזהב

בלוק ממו זהב
גודל 8X6 ס”מ | הדבקה בראש | נייר זהב 120 גרם
הדפסה מלאה של קו הרקיע של תל אביב בדיו שחור | כ-120 דפים

בלוק ממו לבן
גודל 13X9 ס”מ | הדבקה בראש | נייר לבן 110 גרם
שרטוט של קו הרקיע של תל אביב בדיו שחור | כ-140 דפים

מחברת זהב
מחברת זהב עם דפי זהב והדפסה של גבולות העיר תל-אביב בשחור
גודל A5 | כריכה רכה עם דבק חם | נייר כריכה 300 גרם
נייר פנים זהב חלק 120 גרם | כ-30 דפים

מחברת שחורה עם חיתוך לייזר
מחברת בצבע שחור עם חיתוך בלייזר של גבולות העיר תל-אביב
גודל 19X14.5 ס”מ | כריכה רכה עם דבק חם | דף פתיחה בצבע זהב
נייר פנים לבן שורות 90 גרם | כ-40 דפים

מחברת שחורה עם הטבעת זהב
מחברת בצבע שחור עם הטבעת פויל זהב של גבולות העיר תל-אביב
גודל 19X14.5 ס”מ | כריכה רכה עם דבק חם | נייר פנים לבן שורות 90 גרם
כ-40 דפים

מחברת לבנה עם הטבעת פויל זהב
מחברת בצבע לבן עם הטבעת פויל זהב של גבולות העיר תל-אביב
גודל 19X14.5 ס”מ | כריכה רכה עם דבק חם | נייר פנים לבן שורות 90 גרם
כ-40 דפים

Clear

מידע נוסף

סוג מוצר

בלוק ממו זהב TLV SKYLINE, בלוק ממו לבן TLV SKYLINE, מחברת שחורה עם חיתוך לייזר TLV SKYLINE, מחברת לבנה TLV SKYLINE, מחברת זהב TLV SKYLINE, מחברת שחורה עם הטבעת פויל זהב TLV SKYLINE

צבע

לבן עם הדפסה בשחור, זהב עם הדפסה בשחור, שחור עם חיתוך לייזר

כיוון פתיחה

עברית